LPBank chính thức là tên viết tắt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt