Một quốc gia EU khác từ chối mua lúa mì giá rẻ của Ukraine

Xem trước Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cho biết quốc gia của ông vận chuyển ngũ cốc Ukraine nhưng không nhập khẩu nó
Đọc Toàn Bộ Bài Viết