Nhà đầu tư Bình Định đánh giá cao tiềm năng Diamond Square