Nhiệt điện Cần Thơ tri ân nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ