Ninh Thuận hủy thông báo thu hồi đất tại dự án điện hạt nhân

Ngày 13-7, ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký ban hành Thông báo 74 về việc hủy các thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận hủy Thông báo 86/TB-UBND ngày 19-10-2010 về việc thu hồi đất tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Thông báo 87/TB-UBND ngày 19-10-2010 về việc thu hồi đất tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2; Thông báo 49/TB-UBND ngày 18-12-2015 về việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại Thông báo 86 và Thông báo 87.

Người dân sống tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh mong mỏi nhiều năm giải tỏa thu hồi đất dự án nhà máy nhiệt điện. Ảnh: Hợp Phố

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc hủy các thông báo thu hồi đất tại 2 dự án trên căn cứ Nghị quyết 31/2016/QH14 của Quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và các hướng dẫn liên quan.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND các huyện Ninh Hải, Thuận Nam chỉ đạo xã Vĩnh Hải và xã Phước Dinh thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất được biết. Đồng thời, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định pháp luật.

  • Đánh giá kết quả và hạn chế sau khi dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2009. Theo đó, dự kiến xây dựng Nhà máy Ninh Thuận 1 tại huyện Thuận Nam và Nhà máy Ninh Thuận 2 tại huyện Ninh Hải.

Tại Nhà máy Ninh Thuận 1, hơn 250 hộ của cả thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh nằm trọn trong vùng dự án phải di dời. Riêng nhà máy 2 đặt tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có hơn 800 hộ dân bị ảnh hưởng. 

Từ khi quy hoạch dự án, khoảng 2.800 nhân khẩu thôn Thái An gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống, sản xuất khi hàng trăm hecta đất ven biển bị yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không được tác động, xây dựng.

Năm 2005, sau khi khảo sát, Trung ương chọn triển khai xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 (thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), với tổng công suất 4.000MW.

Đến năm 2009, dự án được Quốc hội thông qua, với tổng đầu tư dự kiến ban đầu 200.000 tỉ đồng. Vào tháng 11-2016, Quốc hội quyết định dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.


Châu Tỉnh