NTK Tommy Nguyễn, người có duyên trong việc trao danh hiệu Người đẹp dạ hội