Thúc đẩy dự án xanh, Ngân hàng Bản Việt tung gói tín dụng ưu đãi 500 tỉ đồng