TP HCM chính thức quy định rõ từng khoản thu, mức thu trong trường học

  • Không để các hội phụ huynh lạm thu

Quy định này thực hiện theo Nghị quyết 04 năm 2023 của HĐND TP HCM.

Theo quy định của Nghị quyết, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP bao gồm: 

Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh. 

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên: Thực hiện theo mức thu của trường công lập cùng cấp học trên địa bàn TP HCM.

Trước đây, những khoản thu như tiền suất ăn trưa bán trú, tiền nước uống, tiền máy lạnh… là những khoản thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, tùy theo quy định của các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Theo quy định mới, kể cả các khoản như tiền mua sắm đồng phục học sinh, tiền giữ trẻ mầm non ngoài giờ, tiền trông giữ xe… cũng được quy định rõ mức trần tối đa. Quy định mới này được xem là giải pháp hiệu quả nhất ngăn chặn tình trạng lạm thu ở một số cơ sở giáo dục.

Các khoản thu, mức thu được quy định cụ thể, như sau:

Trong đó nhóm 1 là học sinh, học viên ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,1 0, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2 học viên, học sinh ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ.

Nghị quyết của HĐND nêu rõ các mức thu quy định tại Nghị quyết này là mức thu tối đa. Tùy tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với năm học 2022-2023.

Các cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định do UBND TP quyết định về Kế hoạch thời gian năm học trên địa bàn TP.


Phương Quỳnh