TP HCM: Kiểm tra đột xuất công vụ, nhất là bộ phận trực tiếp tiếp xúc dân

Ngày 13-7, UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cùng phường, xã, thị trấn rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định về trình tự thủ tục, quy chế phối hợp trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận.

Qua đó, kịp thời tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

TP HCM sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất công vụ, nhất là bộ phận trực tiếp tiếp xúc dân

Lãnh đạo các sở – ngành, quận – huyện và TP Thủ Đức phải tuyên truyền, hướng dẫn cho người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý thực hiện nghiêm việc đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phân công, phân nhiệm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đúng quy trình, đúng thời hạn theo quy định.

  • Giữ gìn đạo đức công vụ

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đặc biệt là tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục cho công dân, doanh nghiệp” – UBND TP HCM nêu rõ.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, qua kiểm tra đột xuất công vụ, tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc người dân và doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong lúc thực thi công vụ.

Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.


PHAN ANH