TP HCM sắp xếp xong khu phố, ấp, tổ dân phố vào cuối năm

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn theo quy định của Trung ương. Sau khi sắp xếp, dưới phường, thị trấn chỉ có khu phố; xã chỉ có ấp.

Theo Sở Nội vụ, TP HCM đang tồn tại 27.377 mô hình tổ chức dưới phường, xã gồm 2.008 khu phố, ấp và 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân.

Nhân sự gồm 64.293 người, trong đó khu phố, ấp 17.407 người; tổ dân phố, tổ nhân dân 46.886 người.

Năm 2018, Bộ Nội vụ sau khi kiểm tra tổ chức bộ máy ở địa phương, đã yêu cầu TP HCM phải điều chỉnh 2 cấp dưới xã, phường còn 1 cấp để phù hợp với quy định chung.

Sau khi sắp xếp, TP HCM chỉ còn 5.242 khu phố, ấp. Số người hoạt động giảm còn 26.210 người.

Việc sắp xếp căn cứ trên số hộ thực tế, quy mô số hộ theo quy định, địa giới, ranh giới khu phố, ấp để chia nhỏ hoặc thành lập mới khu phố mới, ấp mới. Trong đó, khu phố sẽ có từ 500 hộ dân trở lên, ấp có từ 350 hộ dân trở lên.

TP HCM đang tiếp hành sắp xếp lại khu phố, ấp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mỗi khu phố, ấp có 5 chức danh được hưởng phụ cấp hằng tháng gồm: Bí thư; Trưởng khu phố, ấp; Trưởng Ban công tác mặt trận; Chi hội trưởng Phụ nữ và Bí thư Chi đoàn Thanh niên.

  • Sở Nội vụ TP HCM thông tin chính thức về việc sắp xếp tổ dân phố

Ngoài ra, những người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng từ đoàn phí, hội phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn của thành phố.

TP HCM vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp là 2,5 triệu đồng.

TP HCM sẽ ưu tiên những người đang tham gia công tác tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trước khi sắp xếp; đồng thời chuẩn bị và bổ sung kịp thời người có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín, sức khỏe tham gia hoạt động khu phố, ấp sau khi sắp xếp.

Lộ trình thực hiện

Dự kiến vào tháng 8-2023, UBND thành phố sẽ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn.

Từ tháng 8 đến tháng 10-2023, TP Thủ Đức, quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện việc sắp xếp khu – ấp trên địa bàn quản lý và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ để thẩm định.

Tháng 11-2023, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND trình HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết sắp xếp khu phố, ấp và chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp.

Từ tháng 1-2023, TP Thủ Đức, quận, huyện triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND thành phố và tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố, ấp mới.


PHAN ANH