TP Thủ Đức thu hồi hàng trăm ha đất trong năm 2023

UBND TP HCM vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Thủ Đức.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Thủ Đức đối với các chỉ tiêu chủ yếu: diện tích các loạt đất phân bổ trong năm; kế hoạch thu hồi các loại đất; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

TP Thủ Đức cần thu hồi hàng trăm ha đất trong năm 2023; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sở Tài nguyên và Môi trường và TP Thủ Đức có trách nhiệm phối hợp, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Về diện tích các loại đất được phân bổ trong năm: đất phi nông nghiệp là hơn 17.670 ha, trong đó có hơn 4.740 ha đất dành cho phát triển hạ tầng.

Cụ thể: đất giao thông là hơn 2.735 ha; đất thủy lợi là hơn 160 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là gần 600 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao là hơn 395 ha; đất công trình năng lượng là hơn 43 ha; đất cơ sở tôn giáo là hơn 117 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là hơn 147 ha.

Còn đất khu vui chơi, giải trí công cộng là hơn 483 ha; còn đất ở tại đô thị là hơn 6.610 ha. Đối với khu chức năng, đất khu công nghệ cao là hơn 768 ha; đất đô thị là 21.156 ha. Đất nông nghiệp được phân bổ là hơn 3.480 ha.

  • TP Thủ Đức dẫn đầu chi bồi thường dự án Vành đai 3

Về kế hoạch thu hồi các loại đất, đất nông nghiệp cần thu hồi gần 515 ha trong năm 2023, trong đó nhiều nhất là ở phường Long Phước với 261,6 ha, kế đến là phường An Phú với gần 136 ha; phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Bình Trưng Tây, Phước Bình không bị thu hồi.

Đối với đất phi nông nghiệp, TP Thủ Đức cần thu hồi hơn 210 ha, trong đó phường An Phú nhiều nhất với 70,6 ha; kế đến là phường Long Phước với hơn 13ha; các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông không có đất bị thu hồi.

Với hơn 210 đất phi nông nghiệp được thu hồi, sẽ dùng hơn 32ha làm công trình giao thông; 5,4 ha đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng… Còn đối với đất ở tại đô thị cần thu hồi hơn 87,8 ha.

Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, trong năm 2023, TP Thủ Đức sẽ chuyển hơn 1.068 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhiều nhất ở phường Long Phước với 376,6 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 19,87 ha; chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 98,78 ha.

Hiện nay, trên địa bàn TP Thủ Đức không còn đất chưa sử dụng.


PHAN ANH