Trung Nguyên Legend sẽ mở 1.000 tiệm cà phê tại Trung Quốc