T&T Homes tổ chức xem World Cup cho hàng nghìn cư dân