U22 Việt Nam 1-0 U22 Lào: Quốc Việt, Văn Khang vào sân