U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia: Lợi thế về nhân lực