Ứng dụng FixME giải quyết nhu cầu sửa điện dân dụng tức thì