Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng

Ngày 9-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) bắt đầu họp phiên thứ 23, trước thềm kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và một số nội dung khác.

Chủ trì phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ QH sẽ dành nửa ngày để tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch QH đề nghị Ủy ban Thường vụ QH tập trung quan tâm cho ý kiến về một số vấn đề lớn, khó như vấn đề về tài chính đất đai và phương pháp định giá đất.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và dự án Luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (giữa) chủ trì phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch QH đề nghị Ủy ban Thường vụ QH và các cơ quan đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và người nước ngoài xuất nhập cảnh Việt Nam, vừa đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính. Theo Chủ tịch QH, tại Phiên họp thứ 22, đại biểu QH đã hoàn thiện hồ sơ và có tờ trình mới đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính (tên gọi trước đó đại biểu đề xuất là Luật Bản dạng giới).

Chủ tịch QH đề nghị Ủy ban Thường vụ QH xem xét, cho ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật nêu trên, nhất là về sự cần thiết các chính sách lớn và đánh giá tác động của chính sách được đề xuất để có quyết định phù hợp nhất.

  • Băn khoăn về dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính

Dự án Luật Chuyển đổi giới tính do đại biểu QH Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) đề nghị xây dựng, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tại tờ trình đề nghị xây dựng dự án luật, đại biểu Nguyễn Anh Trí đã nêu rõ các căn cứ chính trị, pháp lý.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, việc xây dựng luật này nhằm khẳng định các dạng giới khác là một cấu phần tất yếu của xã hội bên cạnh 2 giới tính truyền thống là nam và nữ; đảm bảo những người không hợp giới được sống bình đẳng trong xã hội; khẳng định, tôn trọng quyền chuyển đổi giới tính của công dân.

Bên cạnh đó, việc xây dựng luật này khẳng định các dạng giới khác nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi giới tính, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tình hình mới; luật hóa các quy định, nguyên tắc quốc tế về bản dạng giới, chuyển đổi giới tính bằng đạo luật của QH.

Vị đại biểu Đoàn TP Hà Nội cũng nhấn mạnh dự án luật này sẽ thay đổi nhận thức của cộng đồng, xã hội; thể hiện giá trị nhân bản, nhân văn và nhân đạo cao cả của Nhà nước ta; bảo vệ cộng đồng yếu thế và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Việc sửa đổi này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 và HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND bầu phê chuẩn vào các kỳ họp cuối năm.


Minh Chiến