VIDEO: Bị cáo Nguyễn Thái Luyện lãnh án chung thân

VIDEO: Bị cáo Nguyễn Thái Luyện lãnh án chung thân


Thực hiện: HUẾ XUÂN – MỸ UYÊN