VIDEO: Cận cảnh diễn viên hài Hữu Tín ngày hầu tòa

VIDEO: Cận cảnh diễn viên hài Hữu Tín ngày hầu tòa


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ