VIDEO: Cây bật gốc, đè nhà dân sau mưa lớn ở TP HCM

VIDEO: Hàng loạt cây xanh bật gốc sau mưa lớn


Thực hiện: Huế Xuân – Xuân Huy