VIDEO: Chưa nhổ trụ bê-tông, vì sao Đồng Tháp xác định bé trai đã tử vong?

VIDEO: Không có phép mầu, bé trai rơi xuống trụ bê-tông đã tử vong 


Thực hiện: NGUYỄN HUỲNH – XUÂN HUY