VIDEO: Hải trình TP HCM – Trường Sa, Nhà giàn DK1/14

VIDEO: Hải trình TP HCM – Trường Sa, Nhà giàn DK1/14

Thực hiện: Ý Linh – Ngọc Lý


Ý Linh – Ngọc Lý