VIDEO: Robot chó cứu hộ có bàn chân vịt do học sinh TP HCM nghiên cứu

VIDEO: Robot chó cứu hộ có bàn chân vịt do học sinh THPT nghiên cứu


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ