Vụ bé trai rơi vào trụ bê-tông: Hy vọng có phép màu xảy ra

Vụ bé trai rơi vào trụ bê-tông: Chờ có phép màu xảy ra


Thực hiện: NGUYỄN HUỲNH – NGỌC LÝ