Xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp TP HCM trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ngày 25-7, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM và Hội Doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức hội thảo “Giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, doanh nhân TP HCM trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Hội thảo nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương xây dựng TP HCM trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI đến với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố. Làm tốt hơn công tác tuyên truyền tư tưởng, tầm nhìn của Bác về vai trò vị trí của doanh nhân, doanh nghiệp, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và doanh nghiệp, doanh nhân nâng cao nhận thức trong quá trình xây dựng môi trường và văn hóa kinh doanh đặc trưng trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng không gian văn hóa Hồ Chí Minh của TP HCM trước hết phải là một môi trường văn hóa lành mạnh để hình thành lớp cư dân năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái và nghĩa tình trong các hoạt động kinh tế phát triển bền vững. Xây dựng một môi trường sinh thái về kinh tế tương xứng với không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.

Hội thảo “Giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, doanh nhân TP HCM trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh” diễn ra ngày 25-7. Ảnh: Quỳnh Lâm

“Thường phú quý sinh lễ nghĩa nhưng với TP HCM thì lễ nghĩa sinh phú quý. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ là nét riêng và trở thành động lực thúc đẩy thành phố phát triển bền vững” – ông Dương Trung Quốc nói.

  • Kinh tế đêm không chỉ có chợ đêm, phố đi bộ…

  • Một hãng hàng không muốn bán 2.000 tỉ đồng trái phiếu để trả lương, xăng dầu…

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP đã cho ra mắt “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung, hình thức và hoạt động thiết thực, gắn chặt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp vừa triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo định hướng, gợi mở, vừa tự mình sáng tạo ra cách thức phù hợp với điều kiện cụ thể. 

Theo các diễn giả, doanh nhân, vấn đề đầu tiên là phải xây dựng được một hệ thống luật pháp lành mạnh ở cả phương diện ban hành và thực thi. Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân nên xây dựng những quy chuẩn về đạo đức mang tính nghề nghiệp. 

Để thực hiện, ngoài việc tổ chức nghiên cứu để tiếp cận một cách khoa học, xây dựng hệ thống các chuẩn mực để tạo sự thống nhất về mục đích song song với việc tuyên truyền quảng bá để thu hút người tham gia, tổ chức qua các trải nghiệm cụ thể để đúc rút kinh nghiệm…

Ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA), cho rằng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ trương sáng tạo của Đảng bộ TP HCM hướng tới sự phát triển văn hóa, con người luôn đổi mới, hướng đến chân – thiện – mỹ, đáp ứng thực tiễn của một đô thị đặc thù, trung tâm về kinh tế – văn hóa và hội nhập hàng đầu cả nước. Đây là nhân tố góp phần tạo động lực cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, chưa có mô hình cụ thể để tham khảo trong bối cảnh hiện nay. Do vậy, cần có một giải pháp khoa học, đồng bộ và thực tiễn gắn với doanh nhân, gắn với người lao động và đặc biệt là gắn với đặc thù của TP HCM.


T.Phương