XE BUÝT TP HCM HOẠT ĐỘNG RA SAO NHỮNG NGÀY TẾT ?

Cụ thể, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động các tuyến xe buýt trên địa bàn TP HCM như sau:

1. Tuyến số 7: Bến xe buýt Chợ Lớn – Gò Vấp

– Từ ngày 20-1 đến hết ngày 29-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 30

– Ngày 21-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

— Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 30

2. Tuyến số 27: Bến xe buýt Sài Gòn – Âu Cơ – Bến xe An Sương

– Từ ngày 12-1 đến hết ngày 20-1-2023 và từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 20 giờ 00

– Ngày 21-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1 đến hết ngày 5-2-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 20 giờ 00

– Từ ngày 6-1-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 20 giờ 00

Nhiều tuyến xe buýt điều chỉnh biểu đồ giờ trong dịp Tết Nguyên đán

3. Tuyến số 28: Bến xe buýt Sài Gòn – Chợ Xuân Thới Thượng

– Từ ngày 26-1-2023 đến hết ngày 29-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 05 giờ 00

Tại Chợ Xuân Thới Thượng : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 19 giờ 00

Tại Chợ Xuân Thới Thượng : 18 giờ 45

– Ngày 21-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 05 giờ 00

Tại Chợ Xuân Thới Thượng : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1-2023 đến hết ngày 25/01/2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 05 giờ 00

Tại Chợ Xuân Thới Thượng : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 19 giờ 00

Tại Chợ Xuân Thới Thượng : 18 giờ 45

4. Tuyến số 30: Chợ Tân Hương – Đại học Quốc tế

– Từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1-2023 đến hết ngày 25-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-01-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 30

5. Tuyến số 31: Đại học Tôn Đức Thắng – Bến Thành – Đại học Văn Lang

– Từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-01-2023 đến hết ngày 25-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-01-2023 đến hết ngày 05-02-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Từ ngày 06-02-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

6. Tuyến số 36: Bến Thành – Thới An

Chuyến đầu tiên xuất bến:

Tại Công viên 23/9 : 05 giờ 00

Tại Thới An : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến:

Tại Công viên 23/9 : 20 giờ 00

Tại Thới An : 19 giờ 45

– Ngày 21-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-01 đến hết ngày 25-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-01-2023 đến hết ngày 05-02-2023 và từ ngày 06-02-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến:

Tại Công viên 23/9 : 05 giờ 00

Tại Thới An : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến:

Tại Công viên 23/9 : 20 giờ 00

Tại Thới An : 19 giờ 45

7. Tuyến số 38: KDC Tân Quy – Bến Thành – Đầm Sen

– Từ ngày 26-01 đến hết ngày 29-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 15

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 15

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-01 đến hết ngày 25-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-01-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 15

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

8. Tuyến số 39: Bến Thành – Võ Văn Kiệt – Bến xe Miền Tây

– Từ ngày 26-01 đến hết ngày 29-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến :

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 05 giờ 30

Tại Bến xe Miền Tây : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 19 giờ 30

Tại Bến xe Miền Tây : 19 giờ 00

– Ngày 21-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến :

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 05 giờ 30

Tại Bến xe Miền Tây : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-01 đến hết ngày 25-01-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến :

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 05 giờ 30

Tại Bến xe Miền Tây : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 19 giờ 30

Tại Bến xe Miền Tây : 19 giờ 00

9. Tuyến số 45: Bến xe buýt Quận 8 – Bến Thành – Bến xe Miền Đông

Chuyến đầu tiên xuất bến : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến : 20 giờ 00

– Ngày 21-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1 đến hết ngày 5-2 và từ ngày 6-2-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến : 20 giờ 00

Trước khi đón xe buýt, hành khách nên tra cứu thông tin để khỏi mất thời gian chờ đợi

10. Tuyến số 50: Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia

– Từ ngày 15-1 hết ngày 29-1-2023: Tạm ngưng hoạt động

– Từ ngày 30-1-2023 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 30

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 30

11. Tuyến số 52: Bến Thành – Đại học Quốc tế

– Từ ngày 15-1 đến hết ngày 29-1-2023: Tạm ngưng hoạt động

– Từ ngày 30-1-2023 trở đi: Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6

Chuyến đầu tiên xuất bến :

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 05 giờ 10

Tại Đại học Quốc gia : 06 giờ 15

Chuyến cuối cùng xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 17 giờ 10

Tại Đại học Quốc gia : 18 giờ 20

– Từ ngày 30-01-2023 trở đi: Áp dụng vào ngày thứ 7

Chuyến đầu tiên xuất bến:

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 06 giờ 30

Tại Đại học Quốc gia : 07 giờ 40

12. Tuyến số 55: Công viên phần mềm Quang Trung – Khu công nghệ cao (Quận 9)

– Từ ngày 12-1 đến hết ngày 18-1 và từ ngày 30-1 đến hết ngày 5-2-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Từ ngày 19-1 đến hết ngày 20-1 và từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1 đến hết ngày 5-2-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Từ ngày 6-2 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

13. Tuyến số 62: Bến xe buýt Quận 8 – Thới An

– Từ ngày 12-01 đến hết ngày 20-1-2023 và từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

14. Tuyến số 64: Bến xe Miền Đông – Đầm Sen

– Từ ngày 12-1 đến hết ngày 20-1 và từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 30

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 30

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 30

15. Tuyến số 71: Bến xe An Sương – Phật Cô Đơn

– Từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 20

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 20

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

16. Tuyến số 91: Bến xe Miền Tây – Chợ nông sản Thủ Đức

– Từ ngày 12-1đến hết ngày 20-1 và từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1-2023:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

– Ngày 21-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 00

17. Tuyến số 93: Bến Thành – Đại học Nông Lâm

– Từ ngày 12-1đến hết ngày 20-1 và từ ngày 26-1 đến hết ngày 29-1:

Chuyến đầu tiên xuất bến :

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 04 giờ 45

Tại Bến xe Miền Đông mới : 04 giờ 30

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 15

– Ngày 21-1:

Chuyến đầu tiên xuất bến : 05 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 12 giờ 00

– Ngày 22-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 08 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 17 giờ 00

– Từ ngày 23-1 đến hết ngày 25-1

Chuyến đầu tiên xuất bến : 06 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến : 18 giờ 00

– Từ ngày 30-1 trở đi:

Chuyến đầu tiên xuất bến :

Tại Bến xe buýt Sài Gòn : 04 giờ 45

Tại Bến xe Miền Đông mới : 04 giờ 30

Chuyến cuối cùng xuất bến : 19 giờ 15


THU HỒNG