Đắk Lắk hỗ trợ xây mới, sửa chữa 77 căn nhà cho đoàn viên

Ngày 23-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Trong 9 tháng qua, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đạt được những kết quả tích cực. Các cấp công đoàn đã vận động đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ Chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn gần 2,9 tỉ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 77 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hoạt động vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm trong công nhân viên chức người lao động được quản lý hiệu quả với 10 đoàn viên đang vay số tiền 285 triệu đồng, đang hoàn thiện thủ tục giải ngân 785 triệu đồng. Qua đó tạo việc làm mới cho 29 lao động, góp phần tăng thu nhập từ 10-15 triệu đồng/hộ/năm.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn” năm 2022 cho 82 cá nhân

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ công đoàn. Qua đó, đã kết nạp được 3.736 đoàn viên, đạt 95,54% kế hoạch; thành lập được 11 công đoàn cơ sở, đạt 100% kế hoạch.

Trong 3 tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển đoàn viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động. Đổi mới hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao động…

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn” năm 2022 cho 82 cá nhân do Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng.


C. Nguyên