Nửa năm ra mắt và hành trình Number 1 Soya Canxi khẳng định vị thế trong lòng giới trẻ Việt