Thanh tra đột xuất việc sử dụng đất tại TP HCM

Giám đốc Sở TN-MT TP HCM Nguyễn Toàn Thắng vừa ký quyết định về thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất, theo đề nghị của chánh thanh tra sở này.

Giám đốc Sở TN-MT TP HCM Nguyễn Toàn Thắng làm trưởng đoàn thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

Giám đốc Sở TN-MT làm trưởng đoàn và 3 phó trưởng đoàn gồm: chánh thanh tra, phó chánh thanh tra và trưởng Phòng Quản lý đất.

Đoàn thanh tra sẽ xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND TP HCM xem xét, quyết định.


Quốc Bảo