Tiêu chí xét thi đua giáo viên: Hiến máu cộng 3 điểm, làm tốt chuyên môn cộng 1 điểm

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội Khóa XV. Một trong các kiến nghị của cử tri TP HCM mà UBND TP đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết là vấn đề tiêu chí xét thi đua của giáo viên đang có nhiều bất cập.

Cụ thể, một số cử tri TP HCM cho rằng hiện nay, công việc của giáo viên quá tải và áp lực. Bên cạnh việc dạy chuyên môn, giáo viên phải thực hiện thêm những công việc như chép tay cuốn sổ chủ nhiệm hằng ngày và chép sổ dự giờ đánh giá thi đua. Khi giáo viên nghỉ vì đau bệnh hoặc  do cha mẹ mất cũng bị trừ điểm thi đua và thu nhập. Tiêu chí xét thi đua về chuyên môn bị xếp sau tiêu chí khác: Ai hiến máu nhân đạo được cộng 3 điểm trong khi ai làm tốt chuyên môn chỉ được cộng 1 điểm. Cử tri đề nghị Sở GD-ĐT TP cần có tiêu chí xét thi đua chung để đảm bảo quy định thống nhất trong hệ thống ngành giáo dục, đồng thời cần quan tâm và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho giáo viên.

Theo yêu cầu của UBND TP HCM, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chỉ đạo những đơn vị trực thuộc quan tâm giải quyết triệt để các nội dung kiến nghị của cử tri. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, giao các sở, ngành TP chủ động rà soát, phối hợp báo cáo bộ, ngành Trung ương giải quyết khi có yêu cầu; kịp thời kiến nghị, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các nội dung kiến nghị tương tự trên địa bàn TP HCM (nếu có).

“Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của TP, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nội dung phân công để xem xét, giải quyết. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc đang có vấn đề vướng mắc ở các cơ quan, đơn vị khác thì kịp thời chuyển nội dung kiến nghị của cử tri đến cơ quan, đơn vị đó để xem xét, giải quyết” – văn bản nêu rõ.


Đặng Trinh