VIDEO: Gần 100 bạn trẻ gói bánh chưng tặng người vô gia cư

VIDEO: Gần 100 bạn trẻ gói bánh chưng tặng người vô gia cư


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ